บริการ ออกแบบ-สร้าง เครื่องจักร ระบบอัตโนมัติ ระบบทดสอบผลิตภัณฑ์ และเครื่องมือต่างๆ สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมภายใต้ Brand "SISTOMAT" : SIS auTOMATion

           

Cost Quality Productivity Improvement Through Automation.

   Machine design and making service. 

 

   Tooling for manufacturing industrial. 

 

   Test system for Electronics, Automotive, and other industrial.

 

   Automation - vision System.

 

   Electronic circuit and control circuit design.

 

   PLC control and programming.

 

   Robot, servo control, conveyor.

 

   Hydraulic, Pneumatic, Servo Press machine.

 

  Wave pallet. Electrical Electronic Test Equipment.
 
เราให้บริการออกแบบสร้างเครื่องจักรอัตโนมัติ
 
เครื่องจักรเฉพาะทาง เครื่องมือ และชิ้นส่วน ที่ใช้ในกระบวนการผลิต และทดสอบ ในโรงงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ และอื่นๆ  ออกแบบวงจรอีเล็กทรอนิกส์ ระบบควบคุม ระบบอัตโนมัติ เครื่องจักรอัตโนมัติ แขนกล สายพานลำเลียง ระบบตรวจสอบด้วยกล้องอัตโนมัติ ระบบไฮดรอลิก นิวเมติก เซอร์โว พีแอลซี  
            
                                         Siam Integration Systems Company Limited.  

75/33 M.11 MMC Factory Soi 2, Phaholyothin Road. Klongnueng Klongluang Pathumthani 12120 THAILAND

www.sistomat.com   sales@sistomat.com  Line ID: @sistomat    Tax ID 01355 4500 2102

บริษัท สยาม อินทิเกรชั่น ซิสเต์มส์ จำกัด

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 75/33 หมู่ 11 MMC แฟ็คทอรี่ ซอย 2
ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึี่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
Tel 0 2529 0880 Fax  0 2529 4529
Line ID: @sistomat
E-mail: sales@sistomat.com

สาขา 2 เลขที่ 117/21-22, 48-50 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน

ต.คลองหนึี่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
กิติยศ สาคริก