Award

           

บริษัท สยาม อินทิเกรชั่น ซิสเต็มส์ จำกัด ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานระดับจังหวัด ประจำปี 2556 โดยได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายพงศธร สัจจชลพันธ์ เป็นผู้มอบเกียรติบัตร เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2556 ณ.ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

       

  • DSC_0145.JPG
    กิจกรรมซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี